údržba zelene, realizácia záhrad, drobné záhradné stavby a zimná údržba – Záhradníctvo Green Žilina, s.r.o.

Realizácia záhrad, zakladanie trávnikov, kompletná starostlivosť o trávniky, presádzanie vzrastlých stromov, mobilná zeleň, realizácia jazierok.